Constantijn Huygens

Constantijn Huygens was de vader van bekende wetenschapper Christiaan Huygens, hij werd op 4 september 1596 in Den Haag geboren, was een Nederlandse dichter, diplomaat, geleerde en componist. Huygens staat bekend als een van de grootste dichters uit de Gouden Eeuw. Op 28 maart 1687 overleed hij op negentigjarige leeftijd. 

 

1644
IAN GEWROKEN
Ian hadd een' Ioffrouw Hoer gescholden inde buert,
En wierd daer degelick met Roeijen voor geschuert.          
In ‘tscheiden vraeghden Ian, waerom hij was gesmeten ?        
Omdat gh' hebt, seij de Schouth, dees Ioffrouw Hoer geheeten.
Maer ofm'een Hoer, sey Ian, wel Ioffrouw heeten magh?
Iae, sey de Schouth; en Ian, wel Ioffrouw goeden dagh.
Assen: 3. 7b. (Sept.)

JANS WRAAK

Jan had een dame uitgemaakt voor hoerenteef.
De wijkagent kwam er bij, die een boete schreef.
Jan, zei de agent, ik zal het je uitleggen,
Tegen een dame mag je nimmer hoer zeggen.
Maar een hoer voor dame uitmaken, vroeg Jan, dat mag?
Ja, zei de agent. En Jan sprak toen: dame, goedendag.

 

1654
---
Tryn houdt niet op van boelen
Om lust met lust te koelen:
Dat is, naer ick het kan verstaen,
Haer vier met solfer uytgedaen.

Om haar lust te kunnen stillen,
Naait Trijn al' mannen die willen.
Het is of ze heel bewust
Haar vuur met benzine blust.

http://www.collignon.tv/index.htm

 

Pier liep my tegen 't lyf, en wou geen stroo-breed wycken;
Hy sei, 't en lust hem niet voor yder geck te strycken;
Maer, seid ik, dat lust my,
En trad van 't sandpad af en liet den geck voorby.
 
 
 
Aan Mevrouw van Merode
Zoet vrouwtje, wier gebed gebod is over mij,
Verwacht gij nog in dicht hoe 't afgelopen zij
Met mijn uitheemse reis? Ik zal z' in 't kort vertellen.
Zo heb ik omgezwierd met mijn drie jonggezellen:
Ter Goud' heb ik vernacht en in ons Monnikland,
En op mijn Zuilichem, en aan de overkant
Ten Bosch en t' Eindhoven, te Bree, te Maastricht binnen,
Te Luik, de grote stad van ongeruste zinnen,
Te Maastricht andermaal, te Aken eens in 't bad,
Te Spa vier weken lang eens daags door en door nat,
Te Butgenbach, Sint Vijt, en Dasburg en Vianden,
Te Echternach en Trier, en langs de Moezelstranden,
Te Kobelenz, te Bonn, te Keulen, Dusseldorf,
Te Moers, te Krefeld, weer te Moers en met een korf
Vol voedsel op de Rijn voor Wesel, voor Nijmegen,
Voor Monnikland, en thuis, door Gods gewenste zegen.
Waar ik geslapen heb, is afgekerfd; hoe lang
Zal best bij monde gaan. In rijm viel 't mij te bang.
In 't gros zeg ik ervan, als 't iemand kwam te vragen:
'De reis is net gedaan in viermaal twintig dagen.'
Houdt gij u dan voldaan, zo ben ik 't meer dan gij,
Zoet vrouwtje, wier gebed gebod is over mij.
Constantijn Huygens (1596-1687)
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_Huygens