Domotica - NL

Domotica een baanbrekende ontwikkeling

Door het onlangs laten aanleggen van zonnepanelen met bijbehorende slimme meters en het plaatsen van een nieuwe centrale verwarmingsketel met slimme thermostaat werd het begin gemaakt van een een nieuw project. Hierdoor werd een oude wens om alles in huis verder te automatiseren en beheersbaar te maken voor een klein deel verwezenlijkt, althans het begin is er. Er zijn tegenwoordig steeds meer producten die 'slim' worden genoemd zoals lampen, stekkers, rookmelders en de eerder genoemde thermostaat, welke met elkaar kunnen praten en op afstand aangestuurd of voorgeprogrammeerd kunnen worden. Deze techniek wordt samengevat onder de term 'Domotica'.
Of zoals in Wikipedia staat beschreven:

Domotica
(ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning. Het woord "domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en het suffix -tica dat lijkt te duiden op 'toegepaste wetenschap'. Men komt het ook tegen in de hedendaagse begrippen informatica, telematica en robotica.

Een definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning.

Ontstaan

De eerste domotica toepassingen waren vaak systemen die reeds in de geautomatiseerde industrie of kantooromgeving bestonden, en in woningen werden ingepast voor personen met een functiebeperking. Zodoende konden zij zich een grotere autonomie verwerven en bijvoorbeeld "vanuit een rolstoel" de belangrijkste huiselijke taken (laten) uitvoeren.

Veralgemeende toepassing van domotica begon echter pas eind 20e eeuw echt door te breken in de bouw en architectuur, omdat er dan ook een standaard werd opgesteld waarbinnen de verschillende systemen konden worden geïntegreerd en met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast hebben steeds meer mensen belangstelling voor deze oplossingen.

Door de opkomst van internet zijn de ontwikkelingen van de techniek op de markt voor domotica versneld. Doordat apparaten al of niet draadloos kunnen worden aangesloten op een thuisnetwerk en soms zelfs via internet benaderbaar zijn nam de toepasbaarheid enorm toe. Voorbeeld hiervan zijn beveiliging van woningen en het monitoren dan wel aansturen van camera's, thermostaat, verlichting, beweging- en temperatuursensoren. Daarnaast zijn er steeds meer apps waarmee we de diverse apparaten kunnen bedienen met onze smartphone of tablet. Hierdoor werd het steeds eenvoudiger om domotica apparatuur aan te sturen via wifi of internet vanaf mobiele telefoon en tablet en kan de afstandsbediening zelfs in de la blijven liggen.

Door de ontwikkelingen in de technologie zijn de mogelijkheden enorm toegenomen, middels kleinere chips en componenten die steeds zuiniger in energieverbruik zijn geworden en de hardware compacter en ook hiervan de kosten enorm gedaald zijn en dus  die soms zelfs veel goedkoper zijn geworden. Ook de beschikbaarheid en standaardisatie van draadloze netwerktechnologie is toegenomen waardoor steeds meer domotica onderdelen via wifi of bluetooth kunnen communiceren. De hedendaagse tendens om kosten te besparen en meer milieu bewust om te gaan met energie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen zijn gaan investeren in duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Bovendien is er meer rendement te halen dan je geld op de bank te laten staan met de huidige rentestand. Om de opbrengst en verbruik te monitoren en ook doordat de overheid en energiebedrijven op deze bewustwording wijzen en aanprijzen is de drang naar middelen om hier inzicht in te krijgen toegenomen. Ook hier biedt domotica een uitkomst om deze informatie ook op afstand in te zien en te manipuleren.

Tevens is door ontwikkelingen in de technologie van computers en centraal opslag zoals NAS en afspelen van media op diverse draadloze toepassingen met streaming diensten zoals Spotify en Netflix een grote diversiteit ontstaan van kant en klare compacte oplossingen die ook nog energiezuinig zijn. Hierdoor is het zelf bouwen van Desktops, HTPC en File-servers minder interessant geworden. In de Domotica liggen echter nog uitdagingen en hierdoor zijn steeds meer tweakers zich met deze technologie gaan bezighouden wat weer ten goed kwam aan de ontwikkelingen op het gebied van open source toepassingen en beheerssystemen voor domotica.